No Limit

no_limit_940x529

O No Limit

Vincent Libérati, najlepszy francuski agent kontrwywiadu, wyjeżdża do Afryki, gdzie dowiaduje się, że ma nowotwór mózgu. Postanawia odejść z pracy i spędzić ostatnie miesiące życia w Marsylii u boku córki Loli oraz byłej żony Alexandry. Vincent angażuje się w tajne misje, które pozwalają mu wziąć udział w eksperymentalnym leczeniu guza.