Polityka prywatności

Data wejścia w życie : Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana dnia 1 maja 2014 oraz wchodzi w życie z tą datą.

Dbamy o Twoje informacje i doceniamy zaufanie, jakie nam powierzasz, by obchodzić się z Twoimi informacjami uczciwie i rzetelnie.  Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do serwisów internetowych AXN Poland, AXN Black Poland, AXN White Poland and AXN Spin Poland oraz elementów online, które zawierają link do niniejszej Polityki Prywatności (każdy/a z nich „Strona”). Strony są oferowane przez  AXN Europe Limited jej podmioty zależne oraz powiązane, w tym Sony Pictures Entertainment Inc. and Columbia Pictures Corporation Ltd. (łącznie jako “my”, “nas” oraz “nasze”).  Odwiedzając oraz korzystając ze Strony, wyrażasz zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie przez nas Twoich Informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Polityka Prywatności opisuje: 

 1. Kluczowe kwestie, o których powinieneś wiedzieć na temat tego, jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje Informacje.
 2. Jakie informacje o Tobie zbieramy?
 3. Jak korzystamy z cookies i web beacons?
 4. Jak traktujemy osobiste informacje dzieci?
 5. Jak wykorzystujemy Twoje Informacje?
 6. Jak przekazujemy Twoje Informacje innym osobom?
 7. Linki do innych internetowych stron i serwisów oraz nasza treść w innych serwisach internetowych
 8. Twoja zgoda na międzynarodowe przetwarzanie Twoich Informacji
 9. Twoje prawa: dostęp do Twoich Informacji i ich zmiana
 10. Jakie działania podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim Informacjom?
 11. Jak zmieniamy naszą Politykę Prywatności?

***

 1. Kluczowe kwestie, o których powinieneś wiedzieć na temat tego, jak zbieramy i wykorzystujemy Twoje Informacje.

 • Wykorzystujemy Twoje Informacje w celu umożliwienia Tobie korzystania z elementów zamieszczonych na Stronie, przeprowadzenia Twojej rejestracji oraz udostępnienia Tobie innych żądanych przez Ciebie treści, dotyczących naszych filmów i innej oferty. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
 • Dostarczamy interaktywne elementy, które angażują strony mediów społecznościach osób trzecich, jak Facebook oraz Twitter. Jakiekolwiek dane, jakie uzyskujemy o Twoim korzystaniu z tych elementów są podlegają niniejszej Polityce Prywatności.  Jakiekolwiek dane, które gromadzą o Tobie strony mediów społecznościowych, są przedmiotem Twoich uzgodnień z nimi. Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej.
 • Używamy cookies oraz innych technologii celem śledzenia korzystania z naszych Stron. Pozwalamy osobom trzecim na zamieszczanie takich technologii na naszych Stronach w celu umożliwienia im wyświetlania reklam oraz w innych celach. Aby dowiedzieć się więcej o możliwościach blokowania cookies, kliknij tutaj.
 • Jeśli jesteś poniżej 18-ego roku życia, przed wzięciem udziału w konkursie lub podjęciem innej aktywności musisz uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego.  Wyjątek stanowi jedynie zgłoszenie przez Ciebie żądania otrzymywania newsletter’a lub pewnej podstawowej treści. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
 • W przypadku umieszczenia w na Stronie Treści Wygenerowanej przez Użytkownika [User-Generated Content], ujawnimy Twoje Informacje publicznie. Mamy również prawo do ujawnienia Twoich Informacji partnerom biznesowymi lub innymi osobom trzecimi, w przypadku zaangażowania osobie trzeciej do przetwarzania danych w naszym imieniu, gdy takie udostępnianie danych jest wymagane przez prawo lub gdy działając w dobrej wierze uznajemy, że wymagają tego od nas przepisy prawa lub w pewnych innych sytuacjach. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.
 • Hosting niniejszej Strony może mieć miejsce na serwerach sieciowych w Stanach Zjednoczonych. Korzystając z niniejszej Strony wyrażasz zgodę na przekazywanie Twoich Informacji do Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym, które mogą nie zapewnić takiego samego poziomu ochrony, jak w Twoim kraju macierzystym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

 2. Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Informacje jakie dostarczasz 

Zbieramy różnorodne informacje osobiste o Tobie, które mogą obejmować Twoje imię i nazwisko, email, adres, datę urodzenia, numeru telefonu, Twoje upodobania lub zainteresowania lub inne informacje, których nam dostarczasz lub które nam udostępniasz (“Twoje Informacje””) podczas rejestracji celem otrzymywania newsletter’a, komunikowania się z nami lub udziału w jednej z interaktywnych gier, czynności lub konkursach. Możemy również zbierać informacje, które umieszczasz na naszej Stronie, takie jak fotografie, obrazy video lub inne treści, jakie można załadować na Stronę (“Zawartość Generowana przez Użytkownika” lub “ZGU”). 

Automatyczne Pobieranie Informacji

Możemy korzystać z różnorodnych technologii, które zbierają i dostarczają informacje na temat dostępu i korzystania z naszej Strony, jak również informacje demograficzne o użytkownikach Strony, które możemy pozyskać od osób trzecich, takich jak Google („Informacje o Korzystaniu”). Informacje o Korzystaniu mogą obejmować rodzaj Twojej przeglądarki internetowej, system operacyjny, przeglądane przez Ciebie serwisy internetowe, czas ich przeglądania, informacje demograficzne o Tobie (takie jak wiek, płeć, obszary zainteresowania, gdzie jest to dostępne), jakie serwisy były przez Ciebie przeglądane przez oglądaniem bieżącej strony, w celu pozyskania przez nas lepszej wiedzy na temat tego, jakie są interakcje użytkowników z naszymi Stronami, co w konsekwencji pozwala nam na ich odpowiednie dostosowanie i poprawienie. Informacje o Korzystaniu w zasadzie nie mogą być powiązane z Tobą indywidualnie, ale jeśli możemy je z Tobą powiązać traktujemy jej wówczas jak Twoje Informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. 

Możemy także automatycznie zbierać Twój adres IP i inne unikalne dane identyfikacyjne komputera, urządzenia mobilnego, technologii lub innego urządzenia (łącznie „Urządzenie”), z którego korzystasz w celu dostępu do Strony. Unikalną daną identyfikacyjną jest numer automatycznie przypisany do Twojego Urządzenia, kiedy wchodzisz do serwisu internetowego lub jego serwery, a nasze komputery identyfikują Twoje Urządzenie przez ten numer („Identyfikator Urządzenia”). Niektórzy dostawcy serwisów mobilnych mogą także dostarczać nam informację o fizycznej lokalizacji Urządzenia, które weszło na Stronę.  

Elementy Interaktywne Osób Trzecich

Nasza Strona może zawierać elementy oferowane przez inne organizacje. Na przykład, może być możliwość zalogowania się przez Ciebie do naszej Strony używając elementu Facebook’a Facebook Connect. Może istnieć możliwość Twojego uczestnictwa w grze lub innym elemencie, jeśli Twój wynik jest umieszczony na stronie mediów społecznościowych. Może być Ci zaoferowany element, abyś „polubił” lub „podzielił się” z innym elementem lub treścią na naszej Stronie na stronie mediów społecznościowych. Możesz także zaangażować się w czynności na serwisach internetowych osób trzecich, takich jak udział w aplikacji Facebook, gdzie pozwalasz nam na dostęp do Twoich Informacji. Dodatkowo, możemy otrzymywać Twoje Informacje, jeśli inni użytkownicy serwisów internetowych osób trzecich dadzą nam dostęp do ich profilów, a Ty znajdujesz się wśród ich „kontaktów” lub podobnych elementów. Twoje Informacje pozyskane przez te czynności są traktowane przez nas zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Informacje pozyskane przez osoby trzecie nie podlegają niniejszej Polityce Prywatności, podlegają natomiast warunkom obowiązującym w relacji z taką osobą trzecią.

3.Jak korzystamy z cookies i web bacons 

Cookies są plikami, które serwery sieciowe umieszczają w Twoim Urządzeniu. Korzystanie z cookies na niniejszej Stronie pozwala Tobie na bardziej jednolite wizyty i dokładniej analizuje Twoje zachowanie na tej Stronie. Możesz dowiedzieć się więcej o cookies oraz web beacons, z których korzystamy oraz jak zablokować cookies oraz web beacons z naszej [Polityki Cookies].

W celu uzyskania pełnej listy firm, które używają plików cookies na naszej Stronie oraz informacji, co do sposobu ich używania, należy skorzystać z naszego Narzędzia Zatwierdzające Cookies. Jest ono zawsze udostępnione w prawym dolnym rogu naszej Strony. Korzystając z naszej Strony, wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas oraz osoby trzecie z cookies zgodnie z Twoimi ustawieniami cookies. W każdym czasie możesz skorzystać z Narzędzia Zatwierdzającego Cookies w celu zmiany swoich preferencji w zakresie ustawień cookies.

4.W jaki sposób traktujemy osobiste informacje dzieci?

Niektóre z naszych Stron zawierają treści, które mogą wzbudzać zainteresowanie u dzieci.  Przez dzieci, rozumiemy osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia (prawnie stosuje się pojęcie “Małoletni”). Na takich Stronach, możemy zbierać adres email oraz wiek Małoletnich w celu przesłania im newsletter’ów oraz zaangażowania ich w inne ograniczone aktywności. Jeżeli jesteś osobą Małoletnią oraz chciałbyś udostępnić nam soje Dane Osobowe dla jakichkolwiek innych celów, takich jak uczestnictwo w promocjach lub konkursach, musisz przeczytać niniejszą Politykę Prywatności z Twoim rodzicem lub opiekunem prawnym i nie możesz przekazywać nam Twoich Danych Osobowych przed udzieleniem na to zgody przez Twojego rodzica lub opiekuna prawnego. Jeśli otrzymamy powiadomienie lub dowiemy się w inny sposób, że Małoletni dostarczył Dane Osobowe przez którąkolwiek z naszych Stron w inny sposób niż na warunkach wskazanych powyżej, usuniemy Dane Osobowe Małoletniego. Małoletni, którzy mają mniej niż 14 lat mogą jedynie surfować po naszej stronie praz grać z elementami. Nie gromadzimy świadomie danych Małoletnich, którzy nie osiągnęli 14 lat.

5.Jak wykorzystujemy Twoje informacje? 

Będziemy wykorzystywać Twoje Informacje zebrane przez Strony w celu: (1) umożliwienia Tobie skorzystania z elementów jakie oferujemy na Stronie; (2) przeprowadzenia twojej rejestracji i/lub załadowania ZGU; (3) dostarczenia Tobie informacji żądanych przez Ciebie lub których zgodziłeś się otrzymywać; (4) ulepszania Strony oraz dla wewnętrznych celów biznesowych; (5) skontaktowania się z Tobą w związku z Twoim korzystaniem ze Strony oraz wszelkimi zmianami naszych polityk; (6) dostosowania naszych treści, reklam oraz ofert; oraz (7) spełnienia innych celów ujawnionych w momencie przekazywania przez Ciebie Twoich Informacji lub w inny sposób, gdy mamy do tego prawne uzasadnienie.  

6.Jak przekazujemy Twoje Informacje innym osobom? 

Możemy przekazywać Twoje Informacje do następujących osób: 

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody na udostępnianie Twoich Informacji

Korzystając z naszej Strony, możesz mieć możliwość wyboru  otrzymywania informacji i/lub ofert marketingowych od innych osób lub w inny sposób wyrażenia zgody na przekazywanie Twoich Informacji osobom trzecim. W przypadku wyrażenia zgody na takie przekazywanie Twoich Informacji, Twoje Informacje zostaną ujawnione osobom trzecim oraz będą przedmiotem polityki prywatności i praktyk biznesowych stosowanych przez taką osobę trzecią. Możesz także zażądać, niekiedy przez Twoje korzystanie z elementu interaktywnego, widget’u lub aplikacji, żebyśmy przekazali Twoje Informacje osobie trzeciej, a my zwykle przekażemy takie informacje na takich warunkach. Ponadto, jeśli zdecydujesz się zarejestrować w celach promocyjnych, takich jak udział w zawodach, losowaniu nagród lub konkursie, Twoje Informacje mogą zostać ujawnione osobom trzecim dla celów administrowania taką promocją. 

Twoje  Informacje, które Ujawniasz Publicznie na Stronie

Masz prawo do umieszczenia ZGU na Stronie. Każde z takich ZGU będzie ujawnione publicznie. Niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do korzystania z ZGU przez osobę trzecią po umieszczeniu ZGN na Stronie.

Strony Trzecie Świadczące Usługi w Naszym Imieniu

Możemy angażować strony trzecie by wykonywały czynności za nas, takie jak hosting lub operowanie naszą Stroną, wysyłanie komunikacji e-maili oraz analizowanie danych. Możemy przekazywać Twoje Informacje osobom trzecim w celu dostarczania przez nie treści lub świadczenia dla nas usług w inny sposób, jak również będziemy wymagać od takich osób zapewniania należytego bezpieczeństwa w celu ochrony takich danych przez nieuprawnionym dostępem lub przetwarzaniem.

Ujawnienie Podmiotom Powiązanym oraz Transfer Biznesowy

Możemy przekazywać Twoje Informacje innym podmiotom powiązanym z nami dla celów wewnętrznych, głównie dla celów biznesowych oraz operacyjnych. Możemy także przekazywać Twoje Informacje nabywcom całości albo części naszego biznesu lub biznesowi, z którym się łączymy lub który nabywamy.

Ochrona Prawna oraz Inne Ujawnienie

Możemy przekazywać oraz ujawniać informacje, w tym Twoje Informacje, Informacje o Korzystaniu, ZGU oraz Identyfikator Urządzenia (w tym adres IP) osobom trzecim: jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub jeśli jesteśmy przekonani, w dobrej wierze, że jest to wymagane przepisami prawa; na żądanie władzy publicznej prowadzącej postępowanie; w celu zweryfikowania lub wyegzekwowania Warunków Korzystania ze Strony lub innych mających zastosowanie polityk; w celu zareagowania na nagłą potrzebę; lub  w celu ochrony praw, własności, bezpieczeństwa, lub bezpieczeństwa osób trzecich, odwiedzających tę Stronę lub publiczności.  Zgodnie z ważnymi żądaniami instytucji egzekwujących przestrzeganie prawa, możemy także użyć Identyfikatora Urządzenia w celu identyfikacji użytkownika i możemy to uczynić we współpracy z właścicielami praw autorskich, dostawców usług Internetowych, dostawców usług bezprzewodowych lub instytucji egzekwujących stosowanie prawa, według naszego uznania. Takie ujawnienie może zostać dokonane przez informowania Ciebie.

7.Linki do innych internetowych stron i serwisów oraz nasza treść w innych serwisach internetowych

Strona może zawierać linki przekierowujące Ciebie do innych serwisów lub stron internetowych, które są operowane i kontrolowane przez osoby trzecie. Obejmuje to linki od reklamodawców, sponsorów oraz partnerów, którzy mogą używać naszego oznakowania (logo) na zasadzie porozumienia w zakresie występowania pod wspólnym branding’iem.  Nie mamy żadnej kontroli nas tymi osobami trzecimi, a Twoje korzystanie z ich stron i serwisów  internetowych jest regulowane przez ich polityki prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki prywatności i biznesowe strony ani serwisu internetowego żadnej osoby trzeciej. Ponadto, możemy umieszczać nasze widget’y i inne elementy na pewnych stronach lub serwisach internetowych osób trzecich. Jeśli to uczynimy, wszelkie Dane Osobowe, które pozyskamy o Tobie, będą podlegały niniejszej Polityce Prywatności.

8.Twoja zgoda na międzynarodowe przetwarzanie Twoich Informacji

Hosting i administrowanie niniejszą Stroną znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W związku z powyższym, Twoje Informacje będą przekazywane do i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych i mogą także być przekazywane do innych krajów poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym, w których prawo prywatności może nie zapewnić takiego samego poziomu ochrony, jak w Twoim kraju macierzystym. Przez korzystanie ze Strony i dostarczenie nam jakiejkolwiek informacji, wyrażasz zgodę na międzynarodowe przekazywanie Twoich Informacji.

9.Twoje prawa: dostęp do Twoich Informacji i ich zmiana

Masz prawo dostępu do swoich Danych Osobowych będących w naszym posiadaniu oraz, jeśli to konieczne, żądać ich zmiany w celu poprawienia błędów. Możesz także żądać nie przesyłania przez nas komunikacji email lub innych informacji marketingowych. W celu otrzymania dalszych informacji prosimy o kontakt z zespołem ochrony danych osobowych w Stanach zjednoczonych za pośrednictwem e-maila na adres mailowy SonyPrivacy@spe.sony.com lun na adres korespondencyjny: axn_ce@spe.sony.com 

AXN Central Europe
55-57. Terez krt.
Budapest  

Zastrzegamy sobie prawo pobrania od Ciebie drobnej opłaty w celu obsługi Twojego żądania otrzymania szczegółów Twoich danych osobowych przetwarzanych przez nas. Opłata, która pobieramy, nie może przekraczać limitów ustalonych mającymi zastosowanie przepisami prawa

10.Jakie działania podejmujemy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoim Informacjom?

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne celem ochrony oraz zabezpieczenia Twoich Informacji. Jednakże, nie można zagwarantować w 100 % bezpieczeństwa żadnej elektronicznej transmisji lub przechowywania danych.

11.Jak zmieniamy naszą Politykę Prywatności?

W zakresie dopuszczalnym przez mające zastosowanie przepisy prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie, poprzez widoczne zamieszczenie informacji na Stronie. Zmiany będą skuteczne z upływem 14 dni od zamieszczenia oraz będą miały zastosowanie do wszelkich Twoich Informacji.  W przypadku dokonania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, które mają istotny wpływ na sposób w jaki zbieramy, przetwarzamy lub gromadzimy Twoje Dane Osobowe, poinformujemy cię o tym drogą mailową, o ile posiadamy twój adres email.